WEGAS XL

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen en meer

WEGAS XL

Werknemers zijn waardevol voor uw bedrijf. Wanneer een werknemer een ongeval overkomt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden of activiteiten die met het werk te maken hebben, komt er veel op u af. Bent u volgens de wet of jurisprudentie aansprakelijk voor de schade? Dan kunt u met fikse kosten te maken krijgen. Maar ook wanneer u geen schadevergoedingsverplichting heeft wilt u misschien uw werknemer financieel schadeloos stellen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ( AVB ) of een motorrijtuigenverzekering ( WAM ) biedt niet altijd voldoende dekking. Met de personeelsschadeverzekering WEGAS XL voor werkgevers kunt u het bedrijf voor deze risico's indekken en dus verzekeren. Wanneer een werknemer schade heeft opgelopen kunt u voor de eerstelijns juridisch advies gratis gebruik maken van de Juridische Adviesdesk. Wenst u een offerte voor een WEGAS XL verzekering te ontvangen voor uw bedrijf? Neem contact op met één van ons adviseurs. Tel. 0725092263ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Bij WEGAS XL kiest u uit drie verschillende dekkingen:

  • WEGAS XL Primair: Bestuurders van motorrijtuigen (art7:611/658 BW).
  • WEGAS XL Prima: Verkeersdeelname (art7:611/658 BW) en woon-werkverkeer.
  • WEGAS XL Premium: Verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, schadeverzekering voor inzittenden t.b.v personen-, bestel-, en vrachtauto's en niet-uitgeleend of verhuurd land-/werkmaterieel, alle in eigendom van de werkgever + een ongevallendekking 24/7.

WEGAS XL voor wie?

Voor iedere werkgever die zich goed en op maat wil verzekeren tegen de risico's van schade die uw werknemers kunnen lijden. De verzekering geldt o.a. ook voor vrijwilligers, stagiaires en ZZP-ers.

Woon-werkverkeer

Een specifiek onderdeel van de dekking die ontstaat tijdens woon-werkverkeer. Hoewel de wettelijk vastgelegde zorgplicht van de werkgever ruim moet worden uitgelegd is een werkgever - normaal gesproken - niet aansprakelijk voor schade die werknemer lijden tijdens woon-werkverkeer. WEGAS XL Prima en Premium bieden standaard toch een dekking voor deze schade: ondanks dat u niet aansprakelijk bent kunt u uw werknemers onder bepaalde voorwaarden wel een vergoeding geven

Personen-/zaakschade

Personenschade is verzekerd wanneer als gevolg van een ongeval een (para)medicus is geconsulteerd. Is een (para)medicus geconsulteerd? Dan is de zaakschade ook gedekt. Is er wel zaakschade maar geen personenschade? Dan is deze zaakschade alleen verzekerd als het woon-werkverkeer plaatsvindt tussen woon- of verblijfplaats van de werknemer en een andere werkplek dan die waar gewoonlijk de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is op een WEGAS XL verzekering gedekt. Net als de meeste verzekeringen dekt het geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving van uitsluitingen. Verder vallen deze gevallen niet onder de dekking: wedstrijden, gebruik van motorrijtuigen die niet mogen volgens de wet, rijden zonder rijbewijs en gebruik van drugs en alcohol. 

Premie WEGAS XL

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en het aantal motorrijtuigen. Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de DGA's, maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven.

Downloads WEGAS XL

Brochure WEGAS XL

Aanvraagformulier WEGAS XL

Voorwaarden WEGAS XL

Bel voor Service & Advies: Tel. 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Maak bij ons de beste deals voor zakelijke verzekeringen

Bedrijfsverzekeringen blogs

In onze wekelijkse blogs over verzekeringen bieden wij u achtergrondinformatie, relevante tips en trends aan. Zo kunt u meer te weten komen over alles wat met een bedrijfsverzekeringen te maken heeft. De Kilometerverzekering is een specialist in o.a. zakelijke verzekeringen en een full-service financieel dienstverlener. Lees ook onze blogs over de verzekeringen voor het bedrijf:

- Zonnepaneel deeltjes na brand.

Dé bedrijfsschadeverzekering: de motor van uw bedrijf.

- Zakelijke autoverzekeringen vergelijken.

- Inventarisverzekering / goederenverzekering.

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

- Een goedkope bestelautoverzekering afsluiten?

Wagenparkverzekering: In goede tijden besparen op het wagenpark.

Lees alle blogs

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.