Inventaris- en goederenverzekering

Inventaris- en goederenverzekering

Inventaris- en goederenverzekering

Een inventarisverzekering is een verzekering die kan worden afgesloten in een pakketverzekering voor het bedrijf. Uw roerende zaken, zoals bedrijfsuitrusting, uw machines die aanwezig zijn binnen uw bedrijf en de eventueel aanwezige voorraden kunnen worden verzekerd op de inventaris en/of goederenverzekering. Bij een verzekerde som van een inventarisverzekering spreken we over de nieuwwaarde. Soms valt de nieuwwaarde niet goed te bepalen. Wij adviseren u dan de waarde te laten taxeren door een taxateur. Zo voorkomt u onderverzekering en loopt u niet het risico dat u bij schade minder krijgt uitgekeerd. Doorgaans dient het verzekerde bedrag op deze polis dus toereikend te zijn inzake de aanschaf van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit.

Een goederenverzekering sluit u af indien uw bedrijf beschikt over een voorraad goederen / handelsvoorraad. De waarde van de aanwezige goederen / voorraad kan alleen verzekerd worden op een goederenverzekering in combinatie met een inventarisverzekering. Enkel en alleen een goederenverzekering afsluiten is dan ook niet mogelijk. De hoogte van de waarde en de inkoopwaarde van de voorraad kan fluctueren, daar moet met het bepalen van de verzekerde som rekening mee worden gehouden. Wanneer u goederen vervoert met uw bestelauto is het aan te bevelen om een vervoer eigen goederenverzekering als aanvulling op dit pakket af te sluiten. Zo zijn uw goederen die onderweg zijn ook gedekt. Voor de goederenvoorraad is dus de inkoopwaarde en/of kostprijs van de maximale voorraadpositie het algemene uitgangspunt voor de bepaling van de verzekerde som.

Uitgebreide gevarenverzekering ( UGV )

Afhankelijk van het soort risico zal een polis op uitgebreide ( UVG ) of extra uitgebreide condities lopen, zodat ook diefstal/inbraak, waterschade en andere gevaren zijn meeverzekerd. ‘Vroeger’ werd deze verzekering ook wel een brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat destijds gedekt was. Laten we een paar voorbeelden van te verzekeren risico’s bespreken.

Inbraak:

Bij een inventaris- en goederenverzekering is diefstal alleen gedekt na braak( -schade ) aan het gebouw waar het bedrijf zich in bevindt. Er moet zichtbare braakschade zijn aan het pand dat de verzekerde in gebruik heeft. Binnen de uitgebreide gevarenverzekering ( UGV ) is ook schade als gevolg van vandalisme gedekt, wanneer een onbevoegd persoon het gebouw wederrechterlijk is binnengedrongen.

Waterschade:

Er is een aantal waterschades gedekt op een uitgebreide gevarenverzekering ( UGV ). Te weten: schade door het onvoorzien binnendringen van neerslag, regen, sneeuw, sneeuwdruk, smeltwater en hagel via daken, vensters en balkons als gevolg van het overlopen of lekkage van daken, dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen. Onvoorzien uitstromen van water uit waterleidingen. In sommige gevallen moet er dan sprake zijn van een plotseling defect. Ook een breuk en lekkage van een aquarium is doorgaans gedekt.

Stormschade:

Bij een schademelding inzake stormschade kijkt de verzekeraar eerst of het daadwerkelijk om een storm ging. Dit wordt gecontroleerd bij het KNMI. Vanaf windkracht 9 wordt er officieel van storm gesproken, maar een verzekeraar meent dat er sprake is van storm vanaf windkracht 7 ( 14 meter per seconde ). Wanneer er sprake is van stormschade geldt er een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsgebouw, meestal met een minimum van € 400,- en een maximum van € 1200,-.

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofaal karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen e.d.

Vergelijken en afsluiten

Wij vergelijken alle zakelijke aanbieders en zoeken voor u de voordeligste combinaties waardoor u nooit te veel betaalt voor een pakketverzekering voor het bedrijf. U kunt de goederenverzekering in combinatie met een inventarisverzekering voor het bedrijf direct bij ons aanvragen. U kunt dit pakket gelijk uitbreiden met een AVB-verzekering, gebouwenverzekering of een andere zakelijke verzekering. Wilt u ons Hulp of Advies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij zijn zes dagen per week telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tel. 0725092263. U kunt ook te allen tijde even mailen naar: info@dekilometerverzekering.nl.

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.