Vereniging van Eigenaren pakket

Maatwerk offerte opvragen

VvE Verzekeringspakket ( VvE Totaalpakket )

De verzekeringen van de Vereniging van Eigenaren ( V.v.E.)

Voor Vereniging van Eigenaren hebben wij de meest voordelige premie van Nederland. Vraag een offerte bij ons aan. Ook voor V.v.E. beheerbedrijven kan dit zeer interessant zijn. In collectieve vorm kan de premie namelijk nog gunstiger uitvallen.  Deze brandverzekering dekt schade aan appartementsgebouwen door onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door lekkage, brand, inductie- en schroeischade, storm, vorst, vandalisme of inbraak. Maar denk ook aan  de aansprakelijkheid en eventueel rechtsbijstand. Daarom is het V.v.E. verzekeringspakket modulair opgebouwd. U verzekerd alleen wat u wilt verzekeren.

Onderdelen van een V.v.E. verzekeringspakket:

Gebouwenverzekering
Deze brandverzekering dekt schade aan het appartementsgebouw door onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door lekkage, brand, inductie- en schroeischade, storm, lekkage, vorst, vandalisme of inbraak. 

Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de individuele appartementseigenaren en van de V.v.E. voor schade aan zaken en personen en de hieruit voortvloeiende vermogensschade. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een vallende dakpan. Zowel het vermogen van de V.v.E. als het privévermogen van de afzonderlijke eigenaren is zo beschermd. De verzekerde som bedraagt vaak maximaal € 1.250.000,- per aanspraak met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Deze verzekering beschermt het persoonlijke vermogen van bestuurders van een V.v.E. als ze aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van hun bestuurstaken. Deze verzekerde som van deze verzekering is vaak maximaal € 250.000,- per aanspraak per jaar. Deze dekking kunt u alleen bij ons afsluiten in combinatie met een V.v.E. aansprakelijkheidsdekking.

Rechtsbijstand
Deze verzekering biedt dekking bij geschillen rond de onroerende zaak en bij geschillen met professionele administrateurs en leveranciers, zelfs als deze niet betrokken zijn bij het onderhoud van het pand. Dekt ook geschillen met leden en huurders die niet aan hun verplichtingen voldoen. Bij betalingsachterstand en incassoproblemen wordt een team met gespecialiseerde incassomedewerkers ingezet.

Voor een VvE Totaalpakket neemt u contact op ( contactformulier onderaan deze pagina ) met een adviseur of sluit de verzekering direct bij ons af.

Telefoonnummer: 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00
Ook op zaterdag bereikbaar!

VvE Verzekeringspakket aanvragen

Offerte en afsluiten

Bel voor Service & Advies: Tel. 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00

Bij De Kilometerverzekering regelt u ook de beste deals voor:

Contactformulier


€ 50,- Cashback actie bij meerdere verzekeringen in ons VoordeelPakket!
×

VoordeelPakket € 50,- Cashback actie 
Wanneer u bij ons 3 nieuwe schadeverzekeringen -bijvoorbeeld uw auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren- afsluit ontvangt u van ons éénmalig € 30,- CASHBACK! Sluit u 5 nieuwe verzekeringen bij ons af dan ontvangt u van ons éénmalig € 50,- CASHBACK! Verzekeringen die in het VoordeelPakket kunnen worden afgesloten zijn: een inboedel-, woonhuis-, reis-, aansprakelijkheid-, bromfiets-, brommobiel-, caravan,- motor-, camper-, rechtsbijstand-, gezinsongevallen- en autoverzekering.
Wilt u het VoordeelPakket meteen afsluiten dan kunt u ons ook bellen op telefoonnummer 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00.