Zonnepaneel deeltjes

Zonnepaneel deeltjes

Zonnepaneel deeltjes na een brand ( met update )

We zien steeds meer zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen verschijnen. Dat is goed voor de portemonnee van de ondernemer en beter voor het milieu. Als dan ook nog elke ondernemer zijn zonnepanelen aanmeldt bij zijn brandverzekeraar dan is de zaak rond zou je zeggen. Maar zo simpel blijkt het toch allemaal niet te zijn. Verduurzaming brengt namelijk ook nieuwe risico's met zich mee. Leest u even mee?

Intro brand met zonnepanelen

Recent zijn meerdere bedrijfspanden tot de grond toe afgebrand. Op deze panden zaten zonnepanelen. Het glas van de zonnepanelen was vanwege de hitte gebarsten. Ten tijde van de brand woedde een flinke storm. De glasdeeltjes zijn daarbij, samen met de ijzerdeeltjes van het paneel, ook in de lucht terecht gekomen en daarmee verwaaid rond het pand. Er werden zelfs glasdeeltjes kilometers verwijderd van het pand gevonden. De opruiming van deze kosten zijn niet standaard gedekt en verzekeraars hebben hiervoor ook nog geen oplossing voor gevonden. We leggen het graag verder uit.

Voorbeelden

Stel nu dat de buurman van het afgebrande pand een teler is van gewassen zoals bijvoorbeeld sla. Dan begrijpt u wel dat de sla waarschijnlijk niet meer geconsumeerd kan worden en derhalve moet worden vernietigd. Of stel nu dat een andere buurman een veehouderij heeft. De koeien kunnen niet grazen vanwege de glasdeeltjes in het gras en de koeien moeten verhuizen naar een ander stuk land. Dat land moet misschien wel gehuurd worden. De koeien kunnen daar niet gemolken worden dus ook een melkinstallatie moet terplaatse worden neergezet. Kuilgras voor de winter komt er niet, want het gras dat er stond moest worden gemaaid in de hoop dat de glasdeeltjes in het land verdwijnen. Het zijn enkele voorbeelden, maar duidelijk is dat er schade wordt geleden en dat de schadeleidende partij graag schadeloos gesteld wil worden. De buurman kan ook de sportvereniging zijn of een school, autodealer, golfbaan, parkeerplaatsen etc. De vraag rijst natuurlijk; wie gaat dit betalen? Wie is aansprakelijk? Wie gaat de opruimingskosten betalen? En wie voldoet de gevolgschade.

Complexiteit

Een pandeigenaar kan ook de eigenaar zijn van de zonnepanelen, maar dat is lang niet altijd het geval. En wanneer de pandeigenaar ook de gebruiker is van het pand dan hebben we maar met 1 partij te maken. Iets complexer is het al wanneer het pand in eigendom is van zijn holding. De complexiteit neemt verder toe wanneer er een huurder in het pand zit dat verhuurd wordt door een andere pandeigenaar. Een pandeigenaar die tevens zijn dak heeft verhuurd aan een energiebedrijf en dus feitelijk niet de eigenaar is van de zonnepanelen. Wie is er dan aansprakelijk?

Opruimingkosten

Normaliter zit er op een bedrijfsgebouwenpolis een dekking aan opruimingskosten. Meestal is dat 10% van de verzekerde som. We fingeren nu een pand met een herbouwwaarde van € 500.000,-. De opruimingskosten bedragen dan € 50.000,-. Is dit bedrag dan genoeg om op te ruimen en belangrijker nog; zijn zonnepaneel-deeltjes hier dan ook op gedekt? Het antwoord is: nee! Tenzij er natuurlijk een clausule is opgenomen waarin dat wel benoemd staat of expliciet in de polisvoorwaarden staat vermeld. U kunt zich ook afvragen of het totaalbedrag genoeg is om en het pand op te ruimen en daarnaast ook de glasdeeltjes. Wij hebben klanten met panden waar 3000 panelen op liggen. De schade zal daar aanzienlijk groter zijn dan bij 30 stuks. En tot hoe ver rijkt de opruiming? Meestal is dat toch beperkt tot het eigen terrein. En indien er een uitsluiting is opgenomen dat vervuiling niet is gedekt dan dient er ten aanzien van de op te ruimen deeltjes in ieder geval elders gekeken te worden naar een oplossing. Zonnepanelen kunnen ook een eigen verzekering hebben. Daarbij zal dan ook expliciet in de voorwaarden van de zonnepanelenverzekering moeten zijn opgenomen dat de opruimingskosten van de zonnepaneeldeeltjes na een schade ook onder de dekking vallen.

Milieuschadeverzekering

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid in geval er sprake is van saneringskosten na een verontreiniging. Zonnepaneeldeeltjes worden niet gezien als een verontreiniging. De milieunormen worden namelijk niet overschreden. En daar ligt dan dus gelijk het probleem. Ook hier geldt dus weer dat -tenzij dat specifiek is opgenomen- er niet vanuit mag worden gegaan dat deze verzekering de schade van de zonnepaneeldeeltjes bij de buren vergoedt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijf of een bezitter van onroerend goed heeft normaliter een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Overmacht is een belangrijke uitsluiting. Om aansprakelijk te zijn moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en dat moet aantoonbaar zijn. Bent u aansprakelijk omdat het toevallig net stormde? Of als er een vliegtuig neerstort op uw pand? Indien dat niet het geval is kan aansprakelijkheid dus vanuit de aansprakelijkheidsverzekeraar niet erkend worden.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de verzekerde som van de bruto jaarwinst na een in de polisvoorwaarden genoemde schadegebeurtenis. Soms is de uitkeringsduur 1 jaar en steeds vaker 2 jaar. De melkveehouder en de teler van de gewassen hebben 100% last van bedrijfsschade. Echter staat in de meeste polisvoorwaarden beschreven dat dit gedekt is na een brand- of waterschade. Zolang zonnepaneeltjes daar niet bij staan valt het ook niet onder de dekking van deze verzekering.

Conclusie

Op dit moment zijn er nog geen verzekeringsoplossingen voor wegwaaiende zonnepaneeldeeltjes. Tenzij dit natuurlijk specifiek met de verzekeraar kan worden afgesproken. Bent u een bezitter of huurder van een bedrijfsgebouw met zonnepanelen die wel of niet in uw bezit zijn? Bedenk dan eens wat voor een gevolgen het voor u zou kunnen hebben wanneer er door brand een dergelijke schade ontstaat. Zijn alle belanghebbenden juist aangemeld op de polis? Bekijk uw polisvoorwaarden goed, kijk goed naar de uitsluitingen. Rekening houdend dat zonnepanelendeeltje geen toxiciteit bevatten en dus niet verontreinigend zijn. Kijk goed naar het eigendomsrecht en last but not least zorg ervoor dat uw zonnepanelen goedgekeurd worden. De SCIOS Scope 12 keuring kan uw aansprakelijkheid beperken. U heeft er dan in ieder geval alles aan gedaan om brand vanuit de EV-installatie te voorkomen. In een eerdere blog schreven we ook al over zonnepanelen.

Zakelijk advies verzekeringen vastgoed

Wenst u advies te ontvangen en mogen wij eens kijken naar de verzekeringen van uw vastgoed? Wij bieden graag een second opinion aan. In de meeste gevallen zijn wij in staat om uw vastgoedportefeuille tegen een scherpere premie bij een verzekeraar onder te brengen. Maar ook de controle op aanwezige clausules behoort tot onze taak. Heeft u bijvoorbeeld uw NEN of SCIOS Scope 10 en 12 up-to-date? En zijn uw brandblussers wel gekeurd? Is er sprake van onderverzekering? Gezamelijk lopen wij al deze onderdelen met u door. Maak hiervoor een afspraak met één van onze accountmanagers op 0725092263 of via info@dekilometerverzekering.nl. Wij bezoeken bedrijven door heel Nederland.

Telefoonnummer 0725092263 ma. - zat. | 09:00 - 17:00

De Kilometerverzekering | Verzekeringen | Particulier & Bedrijf

Update Zonnepaneel deeltjes verzekering 24-06-2022

Een eerste verzekeraar biedt in Nederland vanaf 24-06-2022 een oplossing aan voor schade met zonnepaneel deeltjes op de milieuschadeverzekering. Voorwaarde is dat de inventaris en/of gebouwenverzekering bij deze zelfde verzekeraar moet zijn ondergbebracht. Op de milieuschadeverzekering worden dan de volgende schadevormer gedekt.:

-Opruimen ( saneren )

-Schade aan dieren of spullen van anderen ( zaakschade )

-Bedrijfsschade voor het opruimen ( saneren )

-Verweersbijstand ( rechtsbijstand )

-Zonnepaneeldeeltjes van een ander op jouw locatie ( emissie elders )

Voorbeelden van zonnepaneelbranden in het nieuws

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4076771/glas-van-zonnepanelen-belandt-op-golfbaan-na-brand-in-kippenstal-asten

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onduidelijkheid-over-opruimingskosten-deeltjes-zonnepanelen

https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/48063/zonnepaneeldeeltjes-in-weilanden-gras-apart-houden-

https://frieschdagblad.nl/regio/Schade-na-brand-Noardburgum-groot-nog-veel-onduidelijk-over-zonnepaneeldeeltjes-26848638.html

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.