Verzekeringstermen A-Z

Verzekeringstermen / Verzekering alfabet A-Z

Bel voor service en advies: Tel. 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00.

Verzekeringstermen / Verzekering alfabet A-Z / Begrippenlijst verzekeringen

Aanhangsel

Document waarin een wijziging van een verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Het aanhangsel maakt deel uit van de polis en heeft dezelfde rechtskracht. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven bij elke wijziging een nieuw polisblad af, dat de oude vervangt. Deze ontvangt u per post of per e-mail. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Aanvraagformulier

Een formulier, dat door de verzekeraar of makelaar ter beschikking wordt gesteld en waarmee een verzekering kan worden aangevraagd. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Algemene voorwaarden

Dit zijn bepalingen die gelden voor alle verzekerden met een bepaalde verzekering. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

All-Risk ( WA + Casco )

Dit is het meest uitgebreide type verzekering. Met deze verzekering bent u ook gedekt voor schade die u door eigen schuld toebrengt aan uw eigen auto. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Assurantiebelasting

21% Belasting gerekend over de netto premie bij schadeverzekeringen. De door u betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Begunstigde

Dit is degene die de uitkering in ontvangst gaat nemen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Belending

Naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Bereddingskosten

Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten die direct bij of na een gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Bonus / malus korting

Een systeem van premiestelling waarbij schadevrij rijden een korting op de premie geeft en schade veroorzaken een daling van de korting of zelfs een toeslag op de basispremie. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Bonus / malus beschermer

Indien men op de hoogste b/m trede staat gaat men bij een schuldschade wel terug in treden maar behoudt de maximale korting. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Braakschade

Inbraak met zichtbare beschadiging, bijvoorbeeld een gebroken raam of sloten die zijn ontwricht. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Casco

Casco omvat bij een autoverzekering de auto zelf met de motor en alles wat verder tot de standaard uitrusting hoort. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Cascoverzekering

Met een cascoverzekering is schade aan uw motorrijtuig zelf verzekerd. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Cataloguswaarde

Dit is de nieuwprijs van de auto bij aflevering, inclusief af-fabriek gemonteerde opties/accessoires. Door de dealer of door u zelf aangebrachte accessoires zitten niet in deze catalogusprijs. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Causaal verband

Dit is het verband tussen oorzaak en gevolg. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Clausule

Een clausule is een extra voorwaarde in een verzekering. Bijvoorbeeld een alarmeis. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Contractsvervaldatum

Dit is de datum waarop de verzekering eindigt. Bij de meeste verzekeraars kunt u de particuliere polis binnen 1 maand opzeggen. Bij zakelijke verzekeraars blijft de contractsduur gehandhaafd. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Dekking

Alles wat verzekerd is. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Dekkingsgebied

De landen waarin de verzekering geldt. Op de groene kaart kunt u bijvoorbeeld kijken voor welke landen de dekking geldt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Dagwaarde

De verkoopwaarde van de auto in de staat, zoals die was op het moment vlak voor de schade. Vaak zal de waarde door een expert worden overeengekomen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Eigen risico

Dit is het bedrag dat u voor eigen rekening neemt bij een schade. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Expert

Dit is een deskundige die voor de vaststelling van een schadebedrag kan worden ingeschakeld. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Groene kaart

De groene kaart is een verzekeringsbewijs ( verklaring ) dat een motorvoertuig dat in het buitenland een schade veroorzaakt in het afgevende land een WA verzekering heeft, waarbij de schade aan derde is verzekerd. U krijgt elk jaar van uw verzekeraar een nieuwe groene kaart. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een gebouw ( woonhuis / bedrijfspand ) op dezelfde plaats en in dezelfde staat te kunnen herbouwen. Dus zonder de grondwaarde! Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Huurdersbelang

Indien een huurder investeringen heeft gedaan aan de huurwoning zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer dan valt dit niet onder de inboedel maar onder de huurdersbelang. Het huurdersbelang is vaak tot een gemaximeerd bedrag verzekerd op de inboedelverzekering. Alles boven dit bedrag zal als een extra waarde opgegeven moeten worden. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Inductieschade

Dit is schade aan elektronische apparatuur als gevolg van een magnetisch veld ontstaan door blikseminslag. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Kenteken

Ieder motorvoertuig, dus ook auto’s, motoren en aanhangers van meer dan 750 kilo laadvermogen moeten een eigen kentekenplaat hebben. Aanhangers minder dan 750 kilo laadvermogen hebben hetzelfde kenteken als het trekkend voertuig maar dan in een witte uitvoering. Bij verlies van een kenteken, moet dit gemeld worden aan de RDW. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

KiFiD

Dit is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Kilometerverzekering

Dit is een autoverzekering waarvan de hoogte van premie hoofdzakelijk afhangt van het aantal te rijden kilometers per jaar. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Leaseverklaring

Dit is de schriftelijke verklaring van uw leasemaatschappij waarop staat wanneer u een eventuele schade hebt gehad. Belangrijk document want deze nemen wij namelijk over. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Bijvoorbeeld een hersenschudding bij het slachtoffer van een ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. U kunt bijvoorbeeld denken aan langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door een ongeluk. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Loyaliteitskorting ( alleen bij een Kilometerverzekering )

Dit is de korting die u krijgt als u langer bij een verzekeraar klant blijft. Uw premie zal elk jaar lager worden zolang u met hetzelfde product klant blijft. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Materiële schade

Materiële schade is schade aan spullen. Dit kan bijvoorbeeld schade aan de auto of bromfiets van het slachtoffer zijn. Maar ook schade aan kleding is materiële schade. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Mutatie

Een wijziging op uw verzekering. Deze wijziging kan betrekking hebben op een wijziging van een voertuig, maar kan bijvoorbeeld ook een adreswijziging of de wijziging van een rekeningnummer zijn. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

No-claim korting

Dat is de korting die u op de premie van de autoverzekering krijgt afhankelijk van het aantal schadevrije jaren. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Nieuwwaarderegeling

Dat is de waarde die u die u voor uw auto krijgt uitgekeerd afhankelijk van de leeftijd van de auto. De kilometerverzekering heeft een mogelijkheid tot uitbreiding van dit termijn tot maar liefst 3 jaar. De nieuwwaarderegeling kan per verzekeraar verschillen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Occasionwaarderegeling

Sommige maatschappijen kennen de occasionwaarderegeling toe. Als u een tweedehands auto hebt gekocht bij een officieel dealerbedrijf zoals de Bovag, kijkt de verzekeraar in geval van een schade niet naar de waardevermindering die de auto intussen heeft opgelopen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Onderverzekering

Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerde object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag. Bij een totaalschade wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij een deelschade vindt uitkering plaats op basis van de formule ( werkelijke waarde : verzekerd bedrag ) x schadebedrag = uitkering. De schadevergoeding is dus altijd lager dan de geleden schade. Indien de verzekerde som tot stand is gekomen middels een inboedelwaardemeter doet de verzekeraar geen beroep op onderverzekering tenzij deze is verlopen. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00 Ook op zaterdag bereikbaar!

Ongevallen voor inzittenden

Een extra verzekeringsdekking voor de bestuurder en alle passagiers op een wettelijk toegestane zitplaats. Er wordt een bedrag uitgekeerd na een ongeval. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Opschorten

De dekking op een verzekering kan tijdelijk worden opgeschort door bijvoorbeeld verkoop van een object. De verzekeringsovereenkomst blijft dan wel bestaan en kunt u hervatten op het moment u weer een ander voertuig gaat aankopen. Maar ook door achterstallige premiebetaling kan een opschorting van de dekking ontstaan. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Opzegtermijn

Dit is het termijn waarbij de verzekering bij de verzekeraars kan worden opgezegd. Vaak zijn particuliere verzekeringen per maand opzegbaar. Voordelig voor u, want zo kunt u eerder gebruik maken van ons voordelige aanbod. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Overschrijvingsbewijs

Het overschrijvingsbewijs is per 1 januari 2014 vervangen door de tenaamstellingscode. Deze code bestaat uit 9 cijfers. Het eerste deel van de code ontvangt u tijdens de overschrijving. Het tweede deel zit bij de kentekencard die de RDW u toestuurt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Pechhulpverzekering

Bij De Kilometerverzekering kunt u er voor kiezen naast de standaard hulp na een ongeval, om ook hulp bij pech in Nederland of Europa mee te verzekeren. Het maakt hierbij niet uit of u WA, WA + Extra of WA + Casco ( All-Risk ) bent verzekerd. Ook als de pech aan uzelf te wijten is (bijvoorbeeld wanneer u de verkeerde benzine in de tank hebt gegooid, uw sleutels bent kwijtgeraakt of met een lekke band staat), komt de Pechhulpdienst van Allianz Global Assistance u helpen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Polis

De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst die wordt gemaakt door de verzekeringsmaatschappij. Het is uw bewijs van de verzekering. Bij De Kilometerverzekering ontvangt u bij het afsluiten van de verzekering ook direct al per e-mail een elektronische polis. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Premie

Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen 

Deze gaat nog aanzienlijk verder dan de Verhaalsrechtsbijstandsverzekering: niet alleen recht op rechtsbijstand als gevolg van verkeersfouten van anderen, maar ook andere fouten waardoor uw vervoermiddel wordt beschadigd. Denkt u bijvoorbeeld aan schade veroorzaakt door een onjuist werkende wasstraat. Of uw garage vergeet na een onderhoudsbeurt (voldoende) olie in uw motor te doen enz.; U krijgt alle rechtshulp die nodig is om uw gelijk te krijgen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Regels bij schaderegeling

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een belangrijke regel waaraan de verzekeraar zich moet houden. Kijk voor meer informatie over de Gedragscode op www.letselcode.nl. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Royementsverklaring

Schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat je opgebouwd hebt. Deze ontving u vroeger op papier van de verzekeraar. De gegevens worden tegenwoordig opgeslagen in een digitale database: Roy-data. Verzekeraars hebben inzicht in dit digitale systeem en wisselen uw opgebouwde schadevrije jaren hiermee uit aan elkaar. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Salvage

Engelse benaming voor berging, redding, bergloon. Het gaat om een samenstel van gecoördineerde maatregelen gericht op het verlenen van hulp aan de verzekerde in geval van schade en het beperken van schade tijdens en direct na het evenement door snel, kundig ingrijpen. Vooral voor de brandsector hebben verzekeraars hiertoe een speciale organisatie opgericht. De kosten verbonden aan de salvagemaatregelen komen ten laste van de betrokken brandverzekeraars. Mocht er geen dekking blijken te zijn, dan worden de kosten omgeslagen over alle verzekeraars die zijn aangesloten bij de Stichting Salvage. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Schadeformulier

Na een ongeval met een motorvoertuig dient u altijd een ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier toe te zenden aan de verzekeraar. Dit schadeformulier wordt u door De Kilometerverzekering samen met uw polis ter beschikking gesteld. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Schadeverzekering inzittenden

Dit is een verzekering voor de inzittenden ( bestuurder en medepassagiers ) van een auto of een ander gemotoriseerd voertuig. De verzekering biedt een vergoeding voor de schade die de inzittenden lijden of hun spullen in de auto lijden naar aanleiding van een verkeersongeval. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00 Ook op zaterdag bereikbaar!

Schadevrije jaren

Tijdens de looptijd van de autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt door de verzekeraar vastgesteld en vroeger op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring (ook wel bonus/malus-verklaring genoemd). U kunt het aantal schadevrije jaren ook opvragen bij de verzekeraar. De verklaring wordt na het beëindigen van de verzekering naar Roy-data gezonden die deze verklaring in bewaring neemt. Deze kan de nieuwe verzekeraar daar weer opvragen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Sistercar clausule 

Volgens de WAM is schade geleden door de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig een toegestane uitsluiting. Daardoor zou ook schade, veroorzaakt door de verzekerde aan de tweede auto, ook uitgesloten zijn. Door opname van de sistercar-clausule of sistershipclausule wordt ook schade door schuld van eigenaar-bestuurder toegebracht aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer gedekt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor schade door geleden pijn of verdriet. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Taxatie

De inschatting van de hoogte van de (mogelijke) schade door een expert. Dit kan vooraf gebeuren om de hoogte van de premie te bepalen of achteraf om de hoogte van de uitkering te bepalen. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Total-loss ( technisch )

Technisch total-loss: indien een voertuig technisch total-loss wordt verklaard betekent dit dat herstel ervan niet meer mogelijk is. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Total-loss ( economisch )

Economisch total-loss: dit houdt in dat de reparatiekosten van het voertuig meer dan 2/3 bedragen van de waarde van het voertuig voor het ongeval. Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00 Ook op zaterdag bereikbaar!

Uitkering

Het bedrag dat de verzekeraar betaalt als er gedekte schade is. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Vaste taxatie ( deskundige taxatie )

Begroting van de waarde van het gevaarsobject of van de grootte van het verzekerde belang door één of meer deskundigen, welke begroting door beide partijen bij de verzekeringsovereenkomst als hen bindend wordt aanvaard. Deze begroting wordt neergelegd in een taxatierapport. In geval van schade geldt de getaxeerde waarde als de werkelijke waarde onmiddellijk voor het evenement. Zolang deze taxatie krachtens de polisbepalingen haar geldigheid heeft behouden, kan zij niet door een van de partijen worden aangevochten. Zie in dit verband art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

De verhaalsrechtsbijstandverzekering: verhalen van schade als gevolg van verkeersfouten van anderen. Er wordt voor u door verkeersjuristen van een rechtsbijstandverzekeraar serieus werk gemaakt om uw schade zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij, kosten van deskundigen worden betaald en indien nodig voor u geprocedeerd. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verzekeraar

De maatschappij die het risico afdekt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verzekerde

De verzekerde is de persoon op wie het contract is afgesloten. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verzekeringsbewijs

Het gedeelte van de polis met de naam van de verzekerde persoon en de verzekering die afgesloten is. Ook staat de ingangsdatum, de duur en de premie van de afgesloten verzekering op het polisblad. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verzekeringsnemer

De persoon die een verzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Verzekeringsplicht

Bij autoverzekering ( of een ander gemotoriseerd voertuig ) geldt voor het WA-gedeelte een verzekeringsplicht, hetgeen gecontroleerd wordt door de RDW. Deze plicht geldt niet voor de Rijksoverheid en voor de vrijgestelde gemoedsbezwaarden. Op het niet verzekeren van een motorrijtuig staat een boete van minimaal € 400,-. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Voorlopige dekking

Tijdelijke dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie door verzekeraar. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Vrijwaringsbewijs

Het papieren bewijs dat het voertuig van uw naam is afgeschreven. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

WA ( wettelijke aansprakelijkheid )

Bij dit type bent u verzekerd tegen schade die u andere personen of hun eigendommen toebrengt bij het gebruik van de auto. Dit type verzekering is wettelijk verplicht, ook als u helemaal nooit met de auto rijdt. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

WA + Extra  ( WA + Beperkt casco )

Dit is een WA verzekering met daarbij een verzekering voor schade buiten uw schuld aan uw eigen auto. Het gaat hier bijvoorbeeld om ruitschade, brandschade, stormschade en diefstal. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

WA + Casco ( All-Risk )

Dit is het meest uitgebreide type verzekering. Met deze verzekering is uw auto ook gedekt voor schade die u door eigen schuld toebrengt aan uw auto. ( bijvoorbeeld van de weg raken ) Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Waarborgfonds ( Wbf )

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien schade veroorzaakt is:
1. met een gestolen auto;
2. door een onbekende dader;
3. Door een onverzekerde dader;
4. Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde;
5. Indien de verzekeraar insolvent is.
Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer. Eerst moet de dader worden opgespoord ( politie aangifte ) en aangespoord om te betalen. Als dat niet lukt, zal het Wbf een betaling doen en vervolgens verhalen op de veroorzaker. Alle Nederlandse verzekeraars dragen een stukje van de ontvangen premie af aan het Wbf. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Wet financieel toezicht

De Wet financieel toezicht ( Wft ) is een wettelijk kader voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiële dienstverlening moeten voldoen. De Kilometerverzekering beschikt vanzelfsprekend over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet financieel toezicht. Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van de verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Bel voor Service & Advies: Tel. 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

VOORDELIGE AUTOVERZEKERINGEN VERGELIJKEN

Verschillende dekkingsvormen

AUTOVERZEKERING

LEES MEER

Volg onze social media!

LEES MEER

Hulp of advies?

Wilt u hulp of advies bij het afsluiten van deze autoverzekering?
Onze adviseurs helpen u graag.  

Telefoonnummer: 0725092263 ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00
Ook op zaterdag bereikbaar!

Bij De Kilometerverzekering regelt u ook de beste deals voor:

Nieuwsbrief aanmelden

* verplicht veld
De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.