Hogere premie door meer WA-schade op autoverzekeringen

Hogere premie door meer WA-schade op autoverzekeringen

Hogere premie door meer WA-schade op autoverzekeringen

De media besteden de laatste jaren regelmatig aandacht aan de toenemende WA-schade in het verkeer, onder meer door het gebruik van de mobiele telefoon. Landelijke cijfers laten zien dat de schadelast nog steeds groeit. De verzekeringsbranche is helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de premies kostendekkend zijn voor autoverzekeringen en ander gemotoriseerd verkeer. Nog hogere premies staan dus voor de deur.

Letselschade

Letselschades zijn nog steeds een groeiende kostenpost. Men wordt claimbewuster, steeds meer zaken en geschillen worden aan de rechtbank voorgelegd. Per 1 januari 2019 is ook de Wet Affectieschade van kracht. Met deze wet krijgen nabestaanden en naasten van overleden slachtoffers, als gevolg van een verkeersongeluk, recht op vergoeding van affectieschade. Deze vergoeding kan het leed van de partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en/of ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking. Dit o.a., zorgt voor een forste stijging van de kosten. Ook de betrokkenheid van letselschadeadvocaten en bemiddelaars en de daarbij behorende kosten nemen toe.

Premieverhoging autoverzekering

Uit een analyse van De Nederlandse Bank ( DNB ) blijkt dat het technisch verlies op WA-autoverzekeringen wel iets afneemt. In 2018 was het technisch verlies, de verhouding tussen binnenkomende premies en schadeuitkeringen plus kosten, in totaal € 308 miljoen bij Nederlandse schadeverzekeraars, op € 2,3 miljard aan netto premies. Verliezen zijn er al sinds 2008. DNB moedigt verzekeraars dus al jaren aan ook premies van de autoverzekering te verhogen en dat is in de afgelopen jaren al gebeurd met gemiddeld 25%. Dit blijkt onvoldoende. Helaas zal er in 2019 geen einde komen aan premieverhogingen bij autoverzekeringen. Wij schatten zelfs in dat het gaat om tientallen procenten. Ook zullen verzekeraars nog strenger gaan toezien op de acceptatie eisen waardoor het moeilijker zal gaan worden om overal maar weer opnieuw te gaan verzekeren, wanneer iemand bij een andere verzekeraar bijvoorbeeld een schade heeft veroorzaakt waarop is uitgekeerd.

We hebben het er al over gehad

In een eerdere blog ( Een autoverzekering is geen recht maar een voorrecht. ) schreven wij al over de zeer competatieve autoverzekeringsmarkt en dat sommige mensen er zeer luchtig over denken. Door deze ontwikkelingen op de benzinemarkt zullen klanten mogelijk ook in de toekomst gedwongen worden om de belangen bijeen te brengen door alle verzekeringen samen te voegen in één pakket. Misschien dat alleen op die manier bezitters van een auto nog gebruik mogen gaan maken van een voordelige premie voor een autoverzekering. Daarmee komt het afsluiten van een "losse" autoverzekering wel op losse schroeven te staan.

Telefoonnummer: 072-5092263

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.