Fors premie besparen op autoverzekering met minder kilometers

Fors premie besparen op autoverzekering met minder kilometers

Door corona fors premie besparen op premie autoverzekering

Ook dit jaar heeft Moneyview in de Special de autoverzekering centraal staan. Uit de special blijkt dat bezitters van auto's met lage kilometrage zeer veel premie kunnen besparen met een autoverzekering als ze beter letten op het kilometrage. Het kilometrage is een keuze bij het afsluiten van een autoverzekering. Afhankelijk van deze keuze kan het verschil in premieverschil oplopen tot wel 85% . Uit rapport blijkt het volgende:

'Door de coronapandemie werd iedereen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Auto’s werden hierdoor minder gebruikt. En ook na de coronacrisis lijkt het waarschijnlijk dat veel mensen (deels) blijven thuiswerken. Behalve dat dit een gunstig effect heeft op bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en het fileprobleem in Nederland, kan dit voor autobezitters ook een besparing op de verzekering opleveren. Onderdeel van de premie-opbouw van veel autoverzekeringen is namelijk de hoeveelheid kilometers die een verzekerde denkt te gaan rijden in het verzekeringsjaar, het zogenaamde kilometrage. Door het kilometrage naar beneden te laten bijstellen bij de verzekeraar kan dit zorgen voor een lagere premie. Voor verzekerden die reeds een relatief hoge premie betalen door bijvoorbeeld een zware of dure auto of weinig opgebouwde schadevrije jaren, is de jaarlijkse besparing in euro’s groter dan bij een relatief lage verzekeringspremie. 

Om een indruk te geven van de invloed van het kilometrage op de autoverzekeringspremie worden door Moneyview voor twee totaal verschillende profielen de gemiddelde premies weergegeven over alle verzekeraars bij verschillende kilometrages. Zo wordt ook de gemiddelde besparing zichtbaar bij het naar beneden bijstellen van het kilometrage. Ook wordt gekeken naar het effect van het verlagen van het kilometrage in combinatie met het overstappen naar een andere verzekeraar. De gemiddelde premie over alle verzekeraars in de markt is voor profiel 1 bij een kilometrage van 40.000 kilometer € 365,- per jaar inclusief assurantiebelasting. Bij een kilometrage van 7.500 per jaar is de gemiddelde jaarpremie € 314,-. Een verschil van € 51,- op jaarbasis, oftewel een gemiddelde besparing van 14%. Wanneer de duurste aanbieder met een premie van € 1.296,- per jaar bij een kilometrage van 40.000 wordt vergeleken met de goedkoopste aanbieder met een premie van € 191,- bij een kilometrage van 7.500 is de besparing maar liefst € 1.105,- op jaarbasis, een procentuele besparing van ruim 85%. 

De besparing in euro’s als gevolg van het naar beneden aanpassen van het kilometrage is bij een relatief lage premie gering. Wanneer echter gekeken wordt naar een profiel met een fors hogere premie, door bijvoorbeeld een hogere cataloguswaarde, weinig schadevrije jaren of een relatief dure regio, zijn de verschillen in euro’s veel groter. Vooral wanneer met het verlagen van het kilometrage ook wordt overgestapt naar een andere verzekeraar. Dit is duidelijk zichtbaar bij een vergelijking van de premies voor profiel 2. De gemiddelde jaarpremie over alle verzekeraars in de markt is voor profiel 2 bij een kilometrage van 40.000 kilometer € 3.631,- inclusief assurantiebelasting. Bij een kilometrage van 7.500 per jaar is de gemiddelde premie € 3.298,-. Een verschil van € 333,- op jaarbasis, oftewel een besparing van ruim 9%. Wanneer de duurste aanbieder met een premie van € 6.241,- per jaar bij een kilometrage van 40.000 wordt vergeleken met de goedkoopste aanbieder met een premie van € 1.579,- bij een kilometrage van 7.500, is de besparing maar liefst € 4.662,- per jaar, oftewel een besparing van bijna 75%. 

De twee voorbeelden maken duidelijk dat de besparing die mogelijk te behalen is door het naar beneden bijstellen van het kilometrage grotendeels afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de verzekerde, de te verzekeren auto en bij welke verzekeraar het voertuig op dit moment verzekerd is. Maar voor verzekerden die – door het vele thuiswerken - wellicht in de situatie zitten dat ze op jaarbasis vaak veel minder kilometers rijden dan is opgegeven aan de verzekeraar, is het aan te raden eens te kijken naar deze eenvoudige besparingsoptie.' Bron Moneyview

Profiel 1
Toyota Aygo, bestuurder van 40 met 15 schadevrije jaren uit Friesland
Profiel 2
Volvo V60, bestuurder van 30 jaar met 0 schadevrije jaren uit Amsterdam

Wie weinig rijdt is minder kwijt! 

Een Kilometerverzekering is een voordelige autoverzekering waarbij u bij aanvang van de verzekering zelf het aantal te rijden kilometers per jaar bepaalt. U geeft op voor hoeveel kilometer per jaar u de auto wilt verzekeren. Het minimaal te kiezen kilometrage is 5.000 kilometer per jaar. Wie wil besparen op de premie van zijn autoverzekering sluit vandaag nog een Kilometerverzekering af want wie weinig rijdt is minder kwijt!

Hoe werkt een Kilometerverzekering?
Bij aanvang van een Kilometerverzekering dient u de beginstand op te geven. Daarna moet jaarlijks de kilometerstand worden doorgegeven. Na een jaar wordt gecontroleerd of de verzekering nog in de juiste kilometragestaffel zit. Wanneer dit niet het geval is wordt de verzekering in de juiste staffel gezet. Er vindt geen verrekening plaats over het afgelopen jaar. 

De kilometragestaffels zijn:
- Tot en met 5.000 km;
- 5.001 tot en met 8.000 km;
- 8.001 tot en met 10.000 km;
- 10.001 tot en met 12.000 km;
- 12.001 tot en met 15.000 km;
- 15.001 tot en met 20.000 km;
- > 20.000 km.

Telefoonnummer 0725092263 ma. - zat. | 09:00 - 17:00

De Kilometerverzekering | Verzekeringen | Particulier & Bedrijf

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | Energie | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 17:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.