Wat is affectieschade?

Wat is affectieschade?

Wat is affectieschade?

Affectieschade is een vorm van smartengeld als gevolg van verlies van overlijden, maar ook als iemand ernstig gewond raakt bijvoorbeeld bij een ongeval met een auto. Het geldt straks niet alleen bij verkeersongevallen, maar ook bij geweldsmisdrijven of medische fouten. De affectieschade uitkering geeft erkenning aan de naasten.

Eerste Kamer

Vandaag zal de Eerste Kamer stemmen over dit wetsvoorstel. De hoogte van de vergoeding wordt niet door de rechter bepaald, maar wordt bij algemene maatregel van bestuur voor alle gebeurtenissen en voor alle rechthebbenden op hetzelfde bedrag gesteld. Voorheen werd er door verzekeraars aan smartengeld maximaal € 10.000,- vergoed. Met dit wetsvoorstel zal de uitkering tussen de € 12.500 en € 20.000,- bedragen die dus ook wordt uitgekeerd aan directe naasten.

Erkenning slachtoffers

Voor slachtoffers geeft een schadevergoeding erkenning voor het geleden leed. Volgens onderzoek van de Vrije Universiteit is daar behoefte aan in de samenleving. De andere Europese landen hebben de affectieschade al ingeregeld. De Staat kan het slachtoffer ook schadeloos stellen, maar zal dat wel verhalen op de dader. Vergoeding van affectieschade kan het leed van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Gevolgen voor de premie van de autoverzekering

De affectieschade zal ook gevolgen hebben voor hoogte van de premie van de autoverzekering. Wanneer directe naasten de affectieschade claimen op de WA-verzekering van de verantwoordelijk gestelde auto dan zullen de schadekosten verder oplopen. Veruit de meeste grote verzekeraars hebben een schaderatio ( verhouding tussen inkomsten en uitgaven bij schadeverzekeraars ) welke al hoger ligt dan 100%. Het is te hopen dat verzekeraars voldoende rekening hebben gehouden in hun premiestelling van de autoverzekering met de toekenning van affectieschade. Gezien de huidige prijsstelling van sommige prijsvechters betwijfelen wij dit. Een nog verdere verhoging van de premie zal dan ook bij veruit de meeste autoverzekeraars niet uitblijven, maar zal nog hoger zijn bij die verzekeraars die nu nog denken nieuwe klanten te kunnen aantrekken tegen een te lage premie.

Telefoonnummer: 072-5092263

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

Bekijk alle blogs

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.