Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen

Onlangs schreven wij een blog omtrent voorrangsvoertuigen in de vorm van ambulances, brandweerwagens en politiewagens. Hierin beschreven wij uitgebreid wanneer deze voertuigen voorrang hebben op andere weggebruikers. Nu gaan we het hebben over andere voorrangsvoertuigen, namelijk die in een rouwstoet. Leest u mee?

Heeft een rouwstoet voorrang?

Een verdrietige periode voor de nabestaanden van een overledene. Zeker de dag van de uitvaart zelf is er één met veel emoties en gebeurtenissen op één dag. De weg naar de laatste rustplaats geschiedt in veel gevallen per lijkwagen van de ene naar de andere plek. Een lijkwagen is voorzien van zwarte vlaggetjes aan weerszijden van de auto. Deze zwarte vlaggetjes worden ook uitgedeeld aan de zogeheten volgauto’s. Officieel gezien hebben auto’s in een rouwstoet en de lijkwagen zelf in de meeste gevallen geen voorrang in het verkeer, hierover later meer. Het is voor de rouwstoet van belang dat men dicht op elkaar rijdt, zodat overig verkeer er niet makkelijk tussen kan komen. Vanzelfsprekend rijdt de rouwstoet langzamer dan het reguliere verkeer en wordt er in hoge mate rekening gehouden met (scherpe) bochten en drempels. De lijkwagen zelf houdt rekening met de volgwagens en wacht indien nodig.

Hoe dient het overige verkeer zich te gedragen bij het waarnemen van een rouwstoet?

Iedereen begrijpt dat men respect dient te tonen met betrekking tot diens eigen verkeersgedragingen jegens een rouwstoet. Voetgangers of bestuurders van gehandicapten voertuigen moeten voorrang verlenen bij een zebrapad en een bus doet binnen de bebouwde kom hetzelfde. Sinds 01 juli 2010 mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden. De voorrang geldt enkel voor gelijkwaardige kruisingen. Met andere woorden: kruisingen zonder stoplichten, voorrangsborden of haaientanden. De rouwstoet heeft dan voorrang wanneer de voertuigen voorzien zijn van de officiële ‘rouwvlaggen ‘. Dus ook wanneer de auto’s van links komen of afslaan hebben zij voorrang. Is de lijkwagen nog niet gepasseerd? Dan gelden de normale voorrangsregels. Bovenstaande geldt niet voor voorrangswegen, stoplichten en/of rotondes.

Telefoonnummer 0725092263 ma. - zat. | 09:00 - 17:00

De Kilometerverzekering | Verzekeringen | Particulier & Bedrijf

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wist u dat? 
De Kilometerverzekering vergelijkt alle verzekeringen en is 100% onafhankelijk.

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | Energie | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 17:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.