Stichting CIS: Centraal Informatie Systeem

Stichting CIS: Centraal Informatie Systeem

Stichting CIS

Stichting CIS, het Centraal Informatie Systeem. Wat is dit voor stichting? Wat doen zij? Wat houdt een melding precies in? We gaan er deze week uitgebreid op in voor u.

Stichting CIS is de benaming voor het systeem waarin veel gegevens over consumenten geregistreerd staan. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient kan een controle bij de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar. Wat de maatschappij dan doet met de verkregen informatie is per geval en maatschappij verschillend. Dit ligt aan het acceptatiebeleid dat zij voeren. Maar wat houdt zo’n CIS registratie in?

Soorten registraties

In de CIS databank worden álle schademeldingen opgenomen, echt alle claims. Het maakt niet uit wat voor soort schade het betreft en wie er schuldig is. Er wordt een notitie gemaakt dat iemand een beroep doet op zijn verzekering. Iedere claim wordt genoteerd en de persoonsgegevens van de betrokkenen worden vastgelegd. Dit soort registraties wordt gekenmerkt met de letters CM ( claimmeldingen ). Registraties m.b.t. schades staan doorgaans vijf jaar vermeld. Verzekeraars checken bijvoorbeeld of eenzelfde claim niet twee keer wordt geclaimd bij verschillende maatschappijen. Ook kunnen de antwoorden bij de aanvraag op deze manier gecheckt worden. Het is een hulpmiddel bij het vaststellen van een te verzekeren risico.

Als onverzekerd motorvoertuig betrokken is bij een schade, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en/ of bestuurder van dat voertuig in de CIS databank geregistreerd. Dit soort registraties wordt gekenmerkt met de letters WBF ( Waarborgfondsmeldingen onverzekerden ).

Aangezien het voor de verzekeraar van belang is te weten of iemand zijn of haar rijbewijs ooit is ingenomen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat goedkeuring verleend dit soort gegevens te administreren in de databank van het CIS. Stichting CIS krijgt deze informatie aangeleverd door de overheid. Mocht u het niet eens zijn met uw registratie, dan kunt u met CIS helaas niet in discussie gaan. Buiten dat, wordt een registratie pas uitgevoerd op het moment dat de juridische procedure is afgerond. Dit soort registraties wordt gekenmerkt met de letters OBM ( ontzeggingen van de rijbevoegdheid ). De melding wordt vijf vermeld gerekend vanaf de laatste dag van de rijontzegging.

Een verzekeringsmaatschappij behoudt zich het recht een verzekering onder bepaalde voorwaarden op te zeggen, royeren noemt men dit. Dit kan bijvoorbeeld als de premie niet voldaan wordt ( wanbetaling ). Dit soort registraties wordt geadminstreerd met de letters VM ( Vertrouwelijke Mededelingen ). Wanbetaling blijft 3 jaar geregistreerd zijn en worden na 3 na verwijderd.

De laatste categorie registratie is er voor mensen die fraude hebben gepleegd en/of bewust over de schreef zijn gegaan. Ook pogingen tot fraude, het verstekken van onjuiste informatie, strafrechterlijk verleden enz. zijn reden voor registratie bij CIS. Dit soort registraties wordt geadministreerd met de letters EVR ( Extern Verwijzings Register ). Dit soort meldingen staat maximaal acht jaar in de databank vermeld maar kan ook voor een kortere duur.

Na de verstreken termijnen worden de meldingen automatisch verwijderd bij Stichting CIS. U ontvangt hier geen bericht van. Meldingen kunnen ontvangen worden door alle organisaties die onder verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars vallen, het RDW en van Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen.

U wordt geweigerd bij een reguliere maatschappij door een registratie in CIS

U vraagt zich wellicht af waarom en voor hoe lang u geregistreerd staat. U heeft te allen tijde de mogelijkheid inzage te krijgen in uw registratie(s). Op de website van Stichting CIS vindt u een formulier waarmee u uw persoonsgegevens op kunt vragen. U krijgt de gegevens dan per post of per e-mail gestuurd. Bent u het ergens niet mee eens of staat er iets verkeerd geregistreerd? Dan kunt u een correctieverzoek indienen. Goed, terug naar bovenstaande vraag. Eigenlijk niet goed dus, u wordt geweigerd. Het is uiteraard wel mogelijk u te verzekeren. Wij helpen u daar graag bij. Voor meer informatie over het aanvragen van een verzekering kunt u zes dagen per week bellen naar 0852100104.

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wist u dat? 
De Kilometerverzekering vergelijkt alle verzekeringen en is 100% onafhankelijk.

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | Energie | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 17:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.