Niet meer bellen op de fiets

Niet meer bellen op de fiets

Een beller is sneller

Op de afdeling schade komen we het best vaak tegen. Een aanrijding met een auto en een fietser. Op het schadeformulier wordt regelmatig aangegeven dat de fietser in kwestie vrolijk aan het bellen of appen was. Mensen gaan ervan uit dat dit niet mag en dat de fietser dan fout zit.

Update: 01-02-2019 De boete op het gebruik van een mobieltje op de fiets wordt 95 euro. De maatregel die per 1 juli 2019 in gaat moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Het verbod was eind 2017 aangekondigd.

Artikel 185 Wegenverkeerswet

Op een aanrijding met een fietser of voetganger is artikel 185 WvW van toepassing. Het doel van artikel 185 Wegenverkeerswet is om een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer te beschermen tegen de gevaren die het gebruik van motorrijtuigen in het verkeer met zich meebrengt. Kortom, voetgangers en fietsers kennen op grond van dit artikel een verregaande vorm van bescherming. Als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer geen beroep op overmacht toekomt, met andere woorden als hij niet geheel verwijtloos heeft gereden, bestaat er de plicht de schade van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, die jonger is dan 14 jaar, geheel te vergoeden. De autoverzekering delft dan dus vaak het onderspit en zal dus in veruit de meeste gevallen de schade moeten vergoeden.

Mocht de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer 14 jaar of ouder zijn en de gemotoriseerde verkeersdeelnemer geen beroep op overmacht toekomt, dan bedraagt de vergoedingsplicht in ieder geval minstens 50% van de door de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer geleden schade. Afhankelijk van de situatie kan dit percentage hoger zijn.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat u als gemotoriseerde verkeersdeelnemer schade heeft geleden. Als u die schade wilt verhalen dan is daarop ook artikel 185 WvW van toepassing. Op grond daarvan is er sprake van een zware bewijslast om aan te tonen dat u geheel verwijtloos heeft gereden en simpelweg een aanrijding niet kon voorkomen gezien de acties van de voetganger of fietser.

Niet eerlijk!

Kijk, uiteraard is het zo dat een fietser of voetganger kwetsbaar is in het verkeer. Daarom wordt artikel 185 WvW ook niet aangepast. Wel heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat C. van Nieuwenhuizen Wijbenga een wetsvoorstel neergelegd om het bellen en appen op de fiets te verbieden. Het wordt voorgelegd aan diverse adviesinstanties en moet nog door de Kamer goedgekeurd worden. Het is momenteel niet geheel onmogelijk een bellende fietser aansprakelijk te stellen voor een ongeval, echter wordt artikel 185 WvW er nog vaak bij gehaald om de vordering van tafel te vegen. Als het goedgekeurd wordt zal het huidige artikel 61a RVV worden gewijzigd per 1 juli 2019. De volgende tekst zal worden toegevoegd aan dat artikel:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, tabletcomputer of een mediaspeler.

Conclusie

Wij hopen dat het wetsvoorstel erdoor komt. Het is zo gevaarlijk! Het wordt dus hopelijk verboden om tijdens het fietsen te bellen, appen, muziek op te zoeken, een filmpje te kijken enz. Goed om te weten is dat er in het nieuwe wetsvoorstel niet alleen gesproken wordt over fietsers, maar over een verbod op alle voertuigen: trambestuurders, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen en andere voertuigen. Ons advies is goed voorbereid te zijn op vervelende schuldvraagdiscussies na een ongeval. Heeft u al eens gedacht aan het afsluiten van een goede rechtsbijstandsverzekering? Kost maar een paar euro per maand, maar kan u zoveel ellende schelen. U kunt even bellen naar ons van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur op 072-5092263 of het gemakkelijk op onze website afsluiten.

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.