De NEN keuring en clausules op de zakelijke polis

De NEN keuring en clausules op de zakelijke polis

Keuringen

In deze blog gaan we eens wat dieper in op diverse clausules die op de zakelijke polissen van toepassing ( kunnen ) zijn. Denk hierbij aan de NEN keuring of Scios Scope 10 + 12 in geval van zonnepanelen, het plaatsen en onderhouden van brandblussers, afstand belendingen tot het betreffende pand etc. etc. Leest u mee?

Clausules op de zakelijke polis

NEN-keuring elektrische installatie

Het komt u vast bekend voor, de ‘clausules’ op de verzekeringspolis. Clausules kunnen we ook extra omschrijven als voorwaarden waaronder de betreffende verzekering van kracht is. In de clausules staat beschreven waaraan het verzekerde object in dit geval aan moet voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de NEN keuring. Een NEN keuring is een periodieke keuring dat ervoor zorgt dat u uw elektrische installaties in goede staat van onderhoud blijven en om eventuele incidenten te voorkomen. Deze keuring is altijd wel een vereiste bij een brandverzekering. Een NEN keuring kan ook gelden voor zonnepanelen maar meestal is daarbij een Scope 12 keuring vereist. Mede door de keuring krijgt men ook inzicht in de risico’s en hoe eventuele schade te voorkomen. Uiteraard geldt dit op zowel arbeidstechnisch als materieel gebied. NEN keuringen zijn er onder andere dus voor elektrische installaties, maar ook voor rolsteigers, ladders en trappen en bijvoorbeeld m.b.t. valbeveiliging. Erg belangrijk dus!! In de clausules op de zakelijke polissen staat de NEN keuring en het tijdig uitvoeren hiervan dan ook zeer vaak uitgebreid beschreven. Er zijn steeds meer verzekeraars die tegenwoordig in plaats van een NEN keuring een Scios Scope 10 keuring vereist stellen middels een clausule. Het is dus wel zaak goed te letten welke keuring van toepassing is op uw verzekering.

Brandblusmiddelen

Dan gaan we over naar de brandblussers, ook een heel belangrijke maatregel! De basis is dat er per 150 m2 twee bluseenheden van 6 liter aanwezig dienen te zijn. Dit kan een brandblusser of een brandhaspel zijn. Indien er gewerkt wordt met brandgevaarlijke materialen, dan wel vloeistoffen dan geldt de regel van minimaal drie bluseenheden van 6 liter met 100 m2. Het onderhoud van brandblussers dient door professionals gedaan te worden. Dit is vastgelegd in NEN 2559. Onderhoud aan kleine blusmiddelen dient in bijna alle gevallen elk jaar plaats te vinden, zeker wanneer het een bedrijfspand met gevaarlijke en brandgevaarlijke stoffen betreft. In simpele gevallen volstaat een keuring eens in de 2 jaar. Het termijn voor keuring van de blusmiddelsn staat dit op de polis in de clausules beschreven. Check de polis dus goed en zorg voor een contract! Middels een onderhoudscontract op de blusmiddelen weet u zeker dat dit altijd op orde is. In het geval er geen ( aantoonbaar ) werkvaardige blusmiddelen aanwezig zijn heeft u namelijk ook geen dekking. En ook indien u uw pand verhuurd dient u er op toe te zien dat de huurder dat ook naleeft!

Belandingen

Belendingen. Een ander woord voor de invloed van de omgeving op het brandrisico van een pand. Simpel gezegd de omgevingsfactoren. Dit kunnen andere gebouwen zijn, objecten of acitiviteiten zijn die het risico op brand voor de verzekerde kunnen verhogen. En wanneer het risico verhoogd is, heeft dit uiteraard ook invloed op de premie die men dient te betalen. Bij de aanvraag van de verzekering moet dit wel goed besproken zijn. En in het geval belendingen wijzigen dan moet dat ook worden gemeld. Ook staat vaak op de polis beschreven dat pallets, kunststof en afvalcontainers op een bepaalde afstand van het pand opgeslagen dienen te staan. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een (rol-)container verder van het pand af te zetten. In dat geval kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over het afsluiten ( middels een slot ) en/of het verankeren van een container aan de grond. Uw pand dient in normale gevallen minimaal 5 tot 10 meter vrij te staan. ( De exacte afstand kan afwijken per verzekeraar. )

Naleving van de clausules

U zult vast begrijpen dat het zeer belangrijk is – met name – de clausules op de polis goed in acht te nemen. Wij benoemen er hier slecht enkele maar er zijn nog veel meer clausules. De dekking op de polis valt of staat bij naleving van de gestelde eisen van de verzekeraar. Laat u daarom goed adviseren door onze zakelijke advisieurs. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen omtrent de clausules / voorwaarden welke op uw zakelijke polis van toepassing zijn? Wij zijn er zes dagen per week voor al uw vragen, aanpassingen of een vrijblijvende offerte. U kunt ons bereiken op info@dekilometerverzekering.nl, via het contactformulier op onze website en op 0725092263.

Telefoonnummer 0725092263 ma. - zat. | 09:00 - 17:00

De Kilometerverzekering | Verzekeringen | Particulier & Bedrijf

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | Energie | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 17:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.