Jeugdige automobilisten gevaarlijker?

Jeugdige automobilisten gevaarlijker?

Jeugdige automobilisten gevaarlijker?

Als wij navraag doen op straat komen ons veelal dezelfde geluiden ten gehore. Men heeft een mening over jeugdige bestuurders. Jongeren zouden gevaarlijk, te hard en onoplettend rijden. Jeugdige bestuurders zorgen samen voor 8% van het totaal aantal actieve bestuurders in Nederland. Per afgelegde afstand zijn jonge automobilisten ( 18-24 jaar ) in Nederland ruim vijf keer zo vaak bij een ( dodelijk ) ongeval betrokken als automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Dit is niet alleen in Nederland het geval, ook elders in de wereld zijn deze schrikbarende cijfers aangetoond. Terwijl in Nederland het ongevalsrisico in de afgelopen decennia sterk is gedaald, hebben jongeren daar helaas niet aan bijgedragen.

Wilt u zien hoe men op straat denkt over jeugdige bestuurders? Wij hebben dit voor u onderzocht in dit filmpje met Bas Muijs op ons YouTube kanaal.

Hoge premies

Voor wie z’n rijbewijs net heeft gehaald en een auto heeft gekocht is het even slikken: de premie van de autoverzekering. Dat is voor een beginnend bestuurder mogelijk tientallen euro’s duurder dan voor een meer ervaren en oudere automobilist. Alleen al in de afgelopen twee jaar stegen de WA-premies voor 18-jarigen met 30 procent. Lastig. Hard aan het werk voor een eigen auto, nóg harder werken voor de premie van de verzekering. Daar hebben weinig jongeren zin in. Om de hoge premies te ontlopen, hebben veel jongeren er weinig moeite mee om de verzekering op naam te zetten van een ouder. Hier schreven wij eerder al een blog over. Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben en het mag simpelweg niet! Leest u het nog even door?

Hoe komt dat dan?

Het hoge risico van jonge automobilisten komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met leeftijd. In voorgaande zin wordt leeftijd in één adem genoemd met de hersenontwikkeling, het cognitief vermogen. Hersenen zijn pas volgroeid rond het 25e levensjaar. Buiten dat liggen sociale omgevingsprikkels ook ten grondslag aan het niet helemaal opletten in de auto. Jongeren blijken eerder afgeleid te zijn. De auto is niet enkel een vervoersmiddel, maar ook een statussymbool. Een ‘sportieve’ rijstijl wordt vaak gebruikt om indruk te maken op vrienden. Last but not least blijkt uit onderzoek dat alcohol en drugs helaas ook steeds vaker een rol spelen in het verkeer. Jongeren rijden bovendien vaak ’s nachts als de natuurlijke geneigdheid om in slaap te vallen groter is. Die vermoeidheid is er wel degelijk, daar jongeren biologisch nog niet volgroeid zijn.

Wat doet de overheid hieraan?

Sinds 2006 geldt er voor beginnende automobilisten een alcohollimiet van 0,2 g/l, omdat alcohol meer invloed heeft op jonge onervaren automobilisten, dan op meer ervaren automobilisten. In het verlengde van voorgenoemde maatregelen is er in 2008 een cursus in het leven geroepen, die de gevolgen en risico’s van alcoholgebruik in het verkeer belicht. Uiteraard is deze cursus niet alleen voor de jongere automobilisten, maar voor iedereen. Ook de theorie examens zijn aangepast. Gevaarherkenning is bijvoorbeeld een onderdeel geworden. Tot slot noemen we het beginnersrijbewijs. In de volksmond ook vaak het ‘puntenrijbewijs’ genoemd. Bij drie ernstige overtredingen in de eerste vijf jaar kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard. Bij goed gedrag krijgt men na vijf jaar een ‘normaal’ rijbewijs.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het zijn de verzekeringsmaatschappijen die de beslissingen maken. Ook inzake premies. Uiteraard zijn alle bovengenoemde factoren niet onopgemerkt gebleven voor verzekeringsmaatschappijen. Uit gericht onderzoek en de daaruit voortvloeiende statistieken is gebleken dat jongeren tussen de 18 en 25 maar liefst 5 tot 7 keer meer kans op een ongeluk maken dan oudere bestuurders. De premies liggen inderdaad hoger, maar gelukkig kunt u bij ons premies vergelijken en de goedkoopste uitzoeken en direct afsluiten. Heel simpel op onze website. Wij hebben er vertrouwen in dat u goed en netjes rijdt en dat u weet wat u doet. In een paar stappen bieden wij u de meest aantrekkelijke premie, kijk maar eens op onze website. Bellen kan ook, van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 072-5092263

De Kilometerverzekering | Wie weinig rijdt is minder kwijt!

De Kilometerverzekering is er voor al uw verzekeringen! Ook voor het bedrijf!
×

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
De Kilometerverzekering is een allround verzekeringsbedrijf voor:

Particuliere verzekeringen: Onderweg | Wonen | Gezin | Vrije tijd | En meer

Bedrijfsverzekeringen: Vervoer | Brand | Bezit | Aansprakelijkheid | Inkomen

Telefoonnummer 0725092263 maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00 | zaterdag: 09:00 - 15:00


We gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en om ons verkeer te analyseren. Bepaal of u bereid bent cookies van onze website te accepteren. Bekijk ons cookie beleid en privacyverklaring.