Inventaris-Goederen / Bedrijfsgebouwenverzekering / Glas


De brand / Inventarisverzekering en bedrijfsgebouwenverzekering zijn belangrijke onderdelen van uw verzekeringsportefeuille. Wij zijn in staat om zowel de lichtere risico's als de zwaardere risico's voor u onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen zelfs de zwaarste risico voor u onderbrengen op de beurs. Meestal tekenen meerdere verzekeraars mee op het risico. U kunt bij ons terecht voor lichte brandrisico's zoals een chocoladewinkel, de wat zwaardere risico's zoals een cafe-restaurant of dancing, of hele zware risico's zoals industriële objecten.Inventaris / goederenverzekering

Uw roerende zaken, zoals bedrijfsuitrusting, machines ed. aanwezig in uw bedrijf en de eventueel aanwezige voorraden kunnen worden verzekerd op de inventaris / goederenverzekering. Voor de verzekering van de inventaris dient het bedrag benodigd voor de aanschaf van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit te worden aangehouden. Over het algemeen spreken we hier over de nieuw-waarde. Wij adviseren onze relaties deze waarde te laten taxeren door een taxateur. Het rapport gaat hiermee deel uitmaken van de verzekeringsovereen-komst. Zo voorkomt u onnodige onderverzekering met de nodige catastrofale gevolgen voor uw bedrijf.

Bedrijfspand of Huurdersbelang
U verzekerd het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw. Met andere woorden: de vaste opstelling. Bent u geen eigenaar maar hebt u wel verbeteringen, verbouwingen of wijzigingen aan het pand aangebracht dan spreken we over een huurdersbelangverzekering. Wij adviseren onze relaties altijd een taxatie te laten uitvoeren door een taxateur. Zo voorkomt u onnodige onder-verzekering met de nodige catastrofale gevolgen voor uw bedrijf. Het taxatierapport gaat hiermee deel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. Naast het taxeren is ook het meeverzekeren van de fundering een belangrijk aspect om het pand opnieuw te kunnen herbouwen

Reconstructieverzekering
Bij het reconstrueren van informatie na bijvoorbeeld een brand komen veel kosten kijken. Dit zijn de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen: Voorbeelden hiervan zijn de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. De verzekerde som is vaak lastig van tevoren te bepalen. Daarom kiest men hier vaak voor een premier-risque-bedrag.

Geldtransportverzekering
Voor deze verzekering verwijzen wij u naar de link aan de rechterzijde van deze pagina.

Vereniging van Eigenaren
Voor de verzekering van de opstal, (bestuurders-)aansprakelijkheid en rechtsbijstand verwijzen wij u naar de rechterzijde van deze pagina. 

Car-verzekering
Voor een CAR-verzekering verwijzen wij u naar de rechterzijde van deze pagina.

Telefonisch bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag