Bromfietsverzekering


Sluit direct uw bromfietsverzekering, scooter- of snorfietsverzekering af. Vergelijk simpel en snel alle bromfietsverzekeringen.

WA Bromfiets / Scooter
In Nederland is het wettelijk verplicht een WA-bromfietsverzekering af te sluiten. Elk voertuig waarvan het kenteken op naam gezet is moet verzekerd zijn. De WA-dekking staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt schade aan derden die veroorzaakt is door de bestuurder van het verzekerd voertuig. De WA-bromfietsverzekering is daarom de basis van elke bromfietsverzekering. Deze dekkingsvorm wordt meestel gesloten voor bromfietsen en scooters ouder dan 8 jaar.

WA + Diefstal Bromfiets / Scooter
Een WA + Diefstal bromfietsverzekering is een uitgebreidere dekking dan de WA-verzekering. De Beperkt-Casco verzekering wordt meestal afgesloten voor bromfietsen en scooters van vier tot acht jaar oud. Afhankelijk van de dagwaarde van het voertuig kan het verstandig zijn om ook oudere voertuigen WA + Diefstal verzekerd te houden. Naast de dekking van de WA-bromfietsverzekering wordt ook diefstal van uw bromfiets of scooter gedekt. Er dient naast het standaard slot ook een categorie 3 ART-veiligheidsslot gebruikt te worden. Het eigen risico is € 150,- per schadegebeurtenis.

WA + Casco Bromfiets / Scooter
De WA-Casco bromfietsverzekering adviseren wij voor vrijwel nieuwe bromfietsen en scooters die jonger zijn dan vier jaar. Ook wel Wa + volledig Casco genoemd. Het kan verstandig zijn ook oudere voertuigen nog WA-Casco te verzekeren wanneer de dagwaarde nog aardig hoog is. Omdat een WA-Casco verzekering uw bromfiets of scooter tegen bijna alle risicofactoren dekt, wordt deze verzekering vaak een All-Risk verzekering genoemd. Naast de dekking van de WA verzekering en de Diefstalverzekering bent u tevens verzekerd voor schade aan de eigen bromfiets of scooter veroorzaakt door botsing, omvallen, slippen en van de weg raken. Er dient naast het standaard slot ook een categorie 3 ART-veiligheidsslot gebruikt te worden. Het eigen risico is € 150,- per schadegebeurtenis.

Ongevallen voor opzittenden verzekering scooter / bromfiets
Als brommerrijder in het verkeer heb je een kwetsbare positie. Ongevallen waarbij een brommerrijder betrokken is gaan vaak gepaard met persoonlijk letsel. De ongevallen opzittenden verzekering dekt eventuele medische kosten bij letsel door een ongeval en keert een bedrag uit ter compensatie van blijvend letsel (invaliditeit). Ook bij overlijden van een opzittende wordt een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Uiteraard valt de bestuurder zelf ook onder deze dekking als opzittende.

Rechtsbijstand scooter / bromfiets
De bromfiets rechtsbijstandverzekering biedt namelijk hulp bij juridische conflicten met betrekking tot uw bromfiets.
Met deze verhaalsdekking heeft u recht op bijstand bij verhalen van de schade op een tegenpartij.

Opzegservice huidige bromfietsverzekering
Uw huidige particuliere bromfietsverzekering kunt u gelukkig per maand opzeggen.
Houd rekening met 1 maand opzegtermijn! Links treft u informatie aan over onze opzegservice of download hier uw opzegkaartje.

Voor een fiets met hulpmotor, invalidewagen en Segway neemt u contact op met ons team. Tel 072-5092263