WGA


Per 1 januari 2010 kunnen werkgevers voor 10 jaar WGA-eigenrisicodrager worden. Momenteel is elke werkgever bij verzuim van zijn werknemers verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling en de re-integratie. Per 1 januari of 1 juli van elk jaar kunt u ervoor kiezen om de WGA-uitkeringen van uw zieke (ex-)werknemers gedurende 10 jaar voor eigen risico te nemen. Men dient 13 weken voor die datum (dus vóór 1 oktober dan wel vóór 1 april daaraan voorafgaand) een aanvraagformulier en een garantieverklaring in te dienen bij de Belastingdienst.

De gedifferentieerde WGA-premie die werkgevers gemiddeld aan de Belastingdienst moeten betalen, is fors gestegen in 2010. Voor u kan het dus financieel aantrekkelijk zijn om nu uit het publieke bestel te treden. Met WGA eigenrisicodragerschap heeft u direct en op de langere termijn financieel voordeel.

Telefonisch bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag
 

« terug