Verening van Eigenaren V.v.E.


De verzekeringen van de Vereniging van Eigenaren ( V.v.E.)
Deze brandverzekering dekt schade aan appartementsgebouwen door onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door lekkage, brand, inductie- en schroeischade, storm, vorst, vandalisme of inbraak. Maar denk ook aan  de aansprakelijkheid en eventueel rechtsbijstand. Daarom is het V.v.E.-verzekeringspakket modulair opgebouwd. U verzekerd alleen wat u wilt verzekeren.

Voor Vereniging van Eigenaren hebben wij de meest voordelige premie van Nederland. Vraag een offerte bij ons aan. Ook voor V.v.E. beheerbedrijven kan dit zeer interessant zijn. In collectieve vorm kan de premie namelijk nog gunstiger uitvallen.De voordelen voor uw V.v.E. bij DeKilometerverzekering.nl
  • Gratis herbouwwaardebepaling door een taxatiebedrijf ( afhankelijk van keuze verzekeraar )
  • Van buitenkomende onheilendekking mogelijk
  • Glas en glas in windschermen en balkonafscheideing mee te verzekeren
  • Voordelige premie voor extra meerwerk
  • Altijd een scherp tarief!

Aanvullende dekkingsmogelijkheden

Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de individuele eigenaren en van de V.v.E. voor schade aan zaken en personen en de hieruit voortvloeiende vermogensschade. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een vallende dakpan. Zowel het vermogen van de V.v.E. als het privévermogen van de afzonderlijke eigenaren is zo beschermd. De verzekerde som bedraagt vaak maximaal € 1.250.000,- per aanspraak met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Deze verzekering beschermt het persoonlijke vermogen van bestuurders van een V.v.E. als ze aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van hun bestuurstaken. Deze verzekerde som van deze verzekering is vaak maximaal € 250.000,- per aanspraak per jaar. Deze dekking kunt u alleen bij ons afsluiten in combinatie met een V.v.E. aansprakelijkheidsdekking.

Rechtsbijstand
Deze verzekering biedt dekking bij geschillen rond de onroerende zaak en bij geschillen met professionele  administrateurs en leveranciers, zelfs als deze niet betrokken zijn bij het onderhoud van het pand. Dekt ook geschillen met leden en huurders die niet aan hun verplichtingen voldoen. Bij betalingsachterstand en incassoproblemen wordt een team met gespecialiseerde incassomedewerkers ingezet. 

Contact
Wilt u een offerte ontvangen voor een pakketverzekering voor de Vereniging van Eigenaren waar u lid van bent? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

De Kilometerverzekering.nl
Telefonische bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
 

« terug