Reconstructieverzekering


Bij het reconstrueren van informatie na bijvoorbeeld een brand komen veel kosten kijken. Dit zijn de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen: Voorbeelden hiervan zijn de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten.

De verzekerde som is vaak lastig van tevoren te bepalen. Daarom kiest men hier vaak voor een premier-risque-bedrag.

Maak een vergelijking tussen reconstructieverzekeringen en sluit de verzekering direct afWilt u een adviseur spreken over een reconstructieverzekering neem dan contact op.

Telefonische bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag

« terug