Maandelijkse afschrijving


Indien het motorrijtuig niet ouder is dan 36 maanden zal onder de waarde voor het ontstaan van de schade worden verstaan: de op de ongevaldatum laatst bekende prijs van een nieuw vergelijkbaar motorrijtuig van hetzelfde merk, type en meeruitvoering.

Indien het motorrijtuig ouder is dan 36 maanden zal onder de waarde voor het ontstaan van de schade worden verstaan: de op de ongevaldatum laatst bekende prijs van een nieuw vergelijkbaar motorrijtuig van hetzelfde merk, type en meeruitvoering, verminderd voor elke maand of gedeelte van een maand na de eerste 36 maanden met 1,25%, te rekenen vanaf de datum van aflevering. Kiest u voor een afschrijving van 1% dan geldt hiervoor 1% afschrijving.