Rechtsbijstand


Met deze optionele dekking heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade aan het vaartuig, de volgboot of trailer op derden. Er is ook dekking voor geschillen over garantie, reparatie en onderhoud, stalling en financiering.