Ongevallen opvarenden


Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van het vaartuig.

U kunt deze verzekerde sommen zelf samenstellen.