Huurdersbelang


Huurdersbelang is het verzekerbaar belang dat u als huurder maar ook als eigenaar van bijvoorbeeld een appartement hebt bij verbouwingen, verbeteringen, betimmeringen, stukadoors- en schilderwerk, extra leidingen, etc., die u op uw kosten in het gehuurde gebouw of gehuurde appartment ( of in eigendom ) heb laten aanbrengen.

Appartement
Deze investeringen zijn deel van het gehuurde gebouw of de Vereniging van Eigenaren ( V.v.E. ) geworden, maar u als huurder of lid van de V.v.E. hebt geen zekerheid dat de eigenaar ( vereniging ) van het gebouw in geval van schade het door u als huurder of eigenaar aangebrachte laat herstellen. Door zelf de waarde van deze investeringen te verzekeren schept u als huurder of eigenaar van een appartement de mogelijkheid in geval van schade herstel van het aangebrachte vergoed te krijgen.