Ongevallen Opzittenden


Het meeverzekeren van de opzittende is meestal een verstandige keuze. Met de opzittende bedoelen wij zowel de bestuurder als de passagier.  Deze verzekering keert een bedrag uit na het overlijden of bij blijvende invaliditeit door een ongeval met de motor of bromfiets. Bij overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd. Het uitkeringsbedrag bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld op basis van het percentage invaliditeit. Dit percentage wordt vanuit het verzekerd bedrag uitgekeerd.