WA


Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

In Nederland is het wettelijk verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Elk voertuig waarvan het kenteken op naam gezet is moet verzekerd zijn. De WA-dekking staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt schade aan derden die veroorzaakt is door de bestuurder van het verzekerd voertuig. De WA-verzekering is daarom de basis van elke verzekering voor motorvoertuigen. Voor auto's wordt deze dekkingsvorm meestel gesloten voor auto's ouder dan 8 jaar.