Schade Inzittenden


Schadeverzekering Inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden ( SVI ) keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of overlijden. Deze verzekering dekt letselschade tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval. Mogelijk letselschade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen, laptop etc), medische kosten, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en uitvaartkosten. Een ander groot voordeel van deze verzekering is dat, wanneer de schuldvraag niet duidelijk is of de aansprakelijke partij onbekend is gebleven, de verzekering toch uitkeert aan de inzittenden. Ook word door de meeste verzekeraars smartengeld uitbetaald. Bovendien is de bestuurder automatisch meeverzekerd. Verzekerd is € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. 

Wij adviseren u altijd een schadeverzekering voor inzittenden toe te voegen bij uw autoverzekering.