Preventie Tips Caravan


TIPS OM ZONDER ZORGEN OPTIMAAL VAN UW CARAVAN TE GENIETEN.

1. Onderhoud
2. Banden en Onderhoud
3. Chassis en wiellagers
4. Inbraak en diefstal
5. Beladen van de Caravan
6. Rijden met de caravan

1. ONDERHOUD
Controleer regelmatig de banden en de bandenspanning!
Van caravanbanden wordt veel gevergd, een beladen caravan weegt gemiddeld
1.000 kg een beladen auto weegt wel meer maar staat op vier wielen, de caravan
op twee. Daarbij komt dat het doorveren van de caravan als hefboom op de as
werkt waardoor de belasting op de banden al gauw met 50 % tot 75% kan
toenemen. Wanneer de asrubbers verouderen worden zij harder, de vering
wordt hierdoor minder, bij oudere banden geeft dit een extra risico op klapbanden.

2. BANDEN EN ONDERHOUD
Caravans die voor langere tijd niet worden gebruikt is het aan te bevelen om de
banden op te pompen tot de maximale toegestane druk, meestal 4,5 bar. Dit
voorkomt dat de banden zgn. gaan wangen, het canvas zal door de hoge
spanning niet snel (blijvend) vervormen. Vervormde banden worden tijdens het
rijden veel warmer en klappen hierdoor ook sneller. Al zien de banden er goed
uit toch is het noodzakelijk deze tijdig, na vijf jaar, te vervangen. Beschadiging
van het binnenwerk (canvas) door uitdroging is op het oog niet waar te nemen
maar leidt onherroepelijk tot klapbanden.

3. CHASSIS EN WIELLAGERS
Aan te raden is om eens in de twee jaar de (toer)caravan een grote beurt te laten
geven. De meeste chassis fabrikanten adviseren de remmen na iedere ca. 6.000
km af te stellen. De gemiddelde afstand die een caravan per jaar aflegt is ca.
3.000 km, de tweejaarlijkse servicebeurt is dan niet overdreven. Het afstellen van
de remmen is vakwerk, dit heeft te o.a. te maken met de juiste afstelling van de
terug-rij-automaat. Als die te strak staan blokkeren direct de remmen bij het
achteruitsteken en bij het vooruit rijden worden de remmen te warm en kunnen de
remschoenen verbranden. Nog ergeris het als het vet uit de wiellagers smelt
waardoor dan een aanzienlijke (misschien ongedekte) schade kan ontstaan.
Controle van de wiellagers is vrij éénvoudig, zorg dat het te contoleren wiel
vrij van de grond is, dat de oploopdemper geheel uitgetrokken is en dat de
handrem losstaat. Sla met een rubber hamer tegen de zijkant van de band
en luister goed of er een klein, nauwelijks waarneembaar, rammeltje bij het
lager vandaan komt. Als dit zo is dan heeft het lager de juiste speling, dit
mag namelijk nooit te strak aangedraaid zijn. Wanneer u met uw hand op
het wiel duidelijk lagerspeling constateert is het noodzakelijk een vakman
te raadplegen. Het jaarlijks (na een paar duizend km) demonteren van de
aslagers is niet aan te bevelen, dit geeft alleen maar kans op verkeerde
afstellingen, dit doet u immers ook niet met de lagers van uw auto. Ook dient
er speciaal lagervet te worden gebruikt dat tegen zeer hoge temperaturen kan,
dit in verband met het systeem van oploopremmen. Wanneer de caravan op
een seizoenplaats staat is het verstandig overleg te plegen over het onderhoud
met uw dealer. Nogmaals, onderschat de techniek van de caravan niet en laat
het onderhoud aan de vakman over.

4. INBRAAK EN DIEFSTAL
Een caravan is een makkelijk en daardoor gewild doelwit; vooral op onbewaakte
plaatsen. U kunt maatregelen nemen om inbraak en diefstal te voorkomen.
Absolute beveiliging bestaat niet maar u kunt het inbrekers en dieven wel extra
moeilijk maken. Meestal hebben ze haast, tijd is hun grootste vijand. Een karwei
dat lang gaat duren, schrikt hen af en zij doen hun werk het liefst met eenvoudige
hulpmiddelen. Met bijvoorbeeld solide beveiligingsmateriaal kunt u het diefstal-
risico al sterk verminderen. Wordt uw caravan toch gestolen? Meldt dit dan direct
aan de Europeesche Hulplijn ( 020 - 65 15 777). De Hulplijn zorgt ervoor dat alle
benodigde caravangegevens bij een landelijk meldpunt terecht komen. U moet
wel zelf aangifte bij de politie doen. Enkele handige tips: 
 • Enkele goedgekeurde wielklemmen en koppelingsloten. Voor een volledig overzicht raadpleeg onze slotenlijst
 • Zet de caravan zo dicht mogelijk bij uw huis
 • indien mogelijk zet de caravan strak tussen andere voertuigen
 • heeft u een oprit, plaats dan de dissel naar uw huis of garage
 • plaats een goedgekeurde wielklem en of disselslot
 • zorg dat de caravan door u of uw buren gezien wordt
 • doe de gordijnen dicht zodat men niet naar binnen kan kijken
 • bewaar het kentekenbewijs niet in de caravan
 • laat geen (losse) kostbare zaken in de caravan achter
 • laat onderweg uw auto en caravan niet zonder (uw) toezicht achter op een parkeerplaats
 • tijdens een stop onderweg auto en caravan op slot
 • De caravan is een aantrekkelijk object. Door het aanbrengen van een
  koppelingslot en wielklem wordt het risico van snel aanhaken beperkt.

   

5. BELADEN VAN DE CARAVAN

 • berg zware spullen zoveel mogelijk onderin en in het midden van de caravan op. Onderschat een stapel boeken en tijdschriften niet
 • de lichtste spullen achterin, de zwaardere meer naar voren
 • verdeel de bagage dusdanig dat beide caravanwielen gelijkmatig worden belast
 • zorg dat de bovenkastjes tijdens het rijden niet open kunnen gaan en dat bij het openen de inhoud in het kastje blijft liggen. Dek de inhoud desnoods met een thee- of handdoek af.
 • een veel voorkomend probleem is dat de maggifles omvalt in het keukenkastje, druppels in het houtwerk zorgen voor een blijvende, vervelende lucht. Doe de maggifles in een plastic zak en zet het onderin de keuken. let op de kogeldruk bij het inruimen van de disselkast, zorg er wel voor dat u voldoende kogeldruk heeft. U kunt dit eenvoudig meten met een speciale kogeldrukmeter die u onder de koppeling plaatst. Helaas zijn er kogeldrukmeters in omloop die zeer onnauwkeurig zijn. U kunt ook een personenweegschaal gebruiken, plaats deze onder de koppeling, leg een plankje over de weegschaal, zet een balkje recht op het plankje en laat de koppeling op het balkje zakken. Let er wel op dat de koppeling bij het wegen de hoogte heeft van de trekhaak, (zet niet het neuswiel op de weegschaal, dit scheelt zo 10 tot 15 kg i.v.m. hefboom werking). Om de juiste kogeldruk te kunnen bepalen is op de trekhaak naast de kogel een ovaal plaatje gemonteerd, hierop staan een aantal gegevens, bij “vertical load” staat het aantal kilo´s dat maximaal op de trekhaak is toegestaan. Overschrijdt dit niet maar houdt de oplegdruk in de buurt van dit aangegeven gewicht, u zult hierdoor een stabiele caravan achter uw auto bemerken. Te weinig kogeldruk geeft een instabiele wegligging waar bij windstoten of in afdalingen de caravan in een slinger kan raken.

  6. RIJDEN MET DE CARAVAN
  Een caravan die technisch in orde is maar constant slingert, is verkeerd
  beladen. Meestal zit de oorzaak in te weinig kogeldruk. Fietsen die op
  een rek aan de achterwand van de caravan hangen, kunnen eveneens
  een onrustig weggedrag veroorzaken, ook al heeft de caravan voldoende
  kogeldruk. Te allen tijde moet een caravan ook zonder stabilisator een
  goede wegligging hebben. Daarom is het belangrijk dat u het weggedrag
  van de caravan kent. Aan te bevelen is om voordat u de stabilisator
  aanspant u eerst een behoorlijk stuk rijdt om zo het weggedrag van de
  caravan te (leren)kennen. Pas als u voor uw gevoel de caravan goed
  hebt beladen en het weggedrag van de caravan kent, kunt u de
  stabilisator aanspannen. Veelal wordt bij aankoop van de caravan een
  stabilisator aangeschaft of behoort dit bij de standaard uitrusting. Een
  verkeerde veronderstelling is dat een caravan niet goed zou kunnen
  rijden zonder een stabilisator. Let op! Als de caravan niet goed beladen
  is, kan de in werking zijnde stabilisator er voor zorgen dat u dat niet of te
  laat merkt. De stabilisator houdt het slingeren tegen, echter, als de
  caravan toch in een slinger raakt, (meestal boven de 80 km) zal de
  stabilisator er ook voor zorgen dat de caravan moeilijker uit de slinger
  terug komt. Dit kan fatale gevolgen hebben. In het voorgaande hebben
  we alleen het rijden op de weg besproken. De meeste eenzijdige
  aanrijdingen ontstaan op campings, tankstations en landweggetjes.

  Een paar voorbeelden:
 • scherpe bochten te kort genomen, geen rekening gehouden met het uitzwenken van de achterkant
 • passeren van slagbomen die niet geheel rechtop staan
 • parkeerplaatsen met een beperkte doorrijhoogte
 • bij het tanken de auto te kort op de pomp, caravan raakt pomp bij het wegrijden
 • aanrijding met dakgoot van campingkantoor
 • onder laaghangende takken doorrijden (krassen op dak en kapot dakluik)
 • startproblemen na lange stop, oorzaak koelkast
  Advies : stops van langer dan een half uur, de koelkast 12 volt uit en eventueel op gas.
   
Heeft u nog vragen of tips, stuur dan een e-mail aan info@DeKilometerverzekering.nl


« terug