Camper rechtsbijstand


Als de camper en u betrokken iraken bij een geschil, geldt er bij deze uitbreiding een dekking voor:
  • Materiële schade aan de camper
  • Waardevermindering
  • Huurkosten van een vervangende auto
  • Alle andere schade, waaronder letselschade, smartengeld en inkomstenderving.
  • Contractsrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie
  • Strafrechtsbijstand
  • Rechtsbijstand
  • In aanvulling op de uitbreiding Verhaalservice-extra biedt de module Rechtsbijstand een complete rechtsbijstanddekking voor alle zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de camper. 

Telefonisch bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag« terug