Bedrijfsregeling Brandregres 2014


In de huidige Bedrijfsregeling Brandregres, die in 2000 van kracht werd, hebben verzekeraars afgesproken hun verhaalsrecht jegens niet-particulieren niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 500.000 per gebeurtenis en uitsluitend als de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalatigheid. In de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die vorig jaar is vastgesteld door het Verbond, wordt echter bij bedrijven volledig regres mogelijk. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (avb), omdat bedrijven dan behoefte zullen hebben aan verzekerde sommen die ver boven de som van een avb uitstijgen.

Kortgezegd kunnen brandverzekeraar de schade volledig verhalen op de veroorzakende partij. Is uw verzekerde som van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te laag dan heeft dat vergaande consequenties. Laat u derhalve goed adviseren als bedrijf.De Kilometerverzekering.nl

Telefonisch bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag

« terug