Aansprakelijkheid AVB


De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar. 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf inclusief brandregres
Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014) van kracht. Deze regeling brengt grotere bedrijfsrisico’s met zich mee. Dit heeft gevolgen voor alle ondernemers. Maar wat is dan het brandregres?
De Bedrijfsregeling Brandregres is een besluit van het Verbond van Verzekeraars over het verhalen van brand- of waterschade op derden. Dit besluit wordt op 1 januari 2014 aangepast. Met deze nieuwe regeling wil het Verbond bedrijven aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid, zodat betere preventiemaatregelen worden genomen. Vanaf 1 januari 2014 kan de verzekeringsmaatschappij van een gedupeerde de uitgekeerde schade volledig op u verhalen als u aansprakelijk bent voor de schade. Bijvoorbeeld door onvoorzichtigheid bij de uitvoering van werkzaamheden, het gebruik van gebrekkig materiaal of achterstallig onderhoud. Het totale schadebedrag kan flink oplopen. Het is dus zaak een goede verzekering af te sluiten die hier aan voldoet.

Wilt u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor uw bedrijf?
Maak dan hier een vergelijking
Wilt u een adviseur spreken neem dan contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid

Telefoonnummer: 072 509 22 63 


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag

 

« terug